Báo động chất lượng tôm giống

Mỗi năm, nông dân Kiên Giang cần trên 4 tỷ con tôm giống để thả nuôi nhưng năng lực sản xuất trong tỉnh chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ. Thế là tôm giống kém chất lượng khắp nơi tràn vào các vùng nuôi cả bằng đường bộ lẫn đường thủy. Đáng chú ý, "vựa

  • Triển vọng nghề cá ngừ đại dương

    Thị trường có nhu cầu lớn, lượng cá ngừ khai thác thường không đủ đáp ứng. Do vậy, việc phát triển nghề nuôi thương phẩm cá ngừ là rất cần thiết.

  • Thận trọng với tôm sú chân đỏ

    Đầu năm 2011, tại ĐBSCL rộ lên phong trào nuôi tôm sú chân đỏ. Giống tôm này được bán với giá cao kèm lời giới thiệu “có cánh” về sức đề kháng bệnh, tốc độ sinh trưởng, hiệu quả kinh tế... của cơ sở cung cấp. Sự thật giống tôm mới này thế nào?