Trang chủ > Sản phẩm > Chi tiết sản phẩm

YUCCAFISH-G.VET

Cải tạo nền đáy  tăng vi sinh vật có lợi trong ao nuôi

 

THÀNH PHẦN:

 

 Trong 1kg:
 - Bio Yucca ………………............................................…. 50%
 - Bacillus subtilis . ……..................…...…..1.5 x1011 CFU/kg
 - Bacillus megaterium ……….....................1.5 x1011 CFU/kg
 - Bacillus cellulose methanicus . ………..1.5 x1011 CFU/kg
 - Nitrosomonas . …………….............……..1.5 x1011 CFU/kg
 - Sacchromyces cerevisiae.....…..………..1.5 x1011 CFU/kg
 - Lactose vừa đủ ................. 1kg

 

CÔNG DỤNG:

 

 - Hấp thu khí độc NH3, H2S, …
- Cải tạo nền đáy, tăng vi sinh vật có lợi trong ao nuôi.
- Phân huỷ các chất dơ bẩn, cặn bã hữu cơ.
- Hạn chế sự phát triển của rong, tảo độc ở đáy ao.
- Giúp ao nuôi tôm, cá trong sạch và ổn định.
- Cấp cứu khi tôm, cá bị ngộ độc do các yếu tố môi trường gây ra.

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

 

- Dùng 1kg /3.000m3 nước. Định kỳ 15 ngày dùng 1 lần.
- Khi tôm, cá bị ngộ độc dùng 1kg/2.000m3

 

Sản phẩm cùng loại