Trang chủ > Sản phẩm > Chi tiết sản phẩm

C. TAT - G.VET

CHỐNG STRESS – TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG ỔN ĐỊNH MÔI TRƯỜNG

 

* THÀNH PHẦN: Trong 1kg C.TAT-G.VET có chứa:

- SiO2 (min-max)………………… 71-76%

- Al2O3 (min-max)…….. …………… 5-8%

- MnSO4 (min-max)…… ……… 20-25 g/kg

- P2O5 (min-max)…… ………… 75-80 g/kg

- K2O (min-max)…………. …….30-35 g/kg

- CaCO3 và Vitamin C vừa đủ ……….....1kg

Tên và hàm lượng kháng sinh hoặc hóa dược: Không có

Ethoxyquin; Hoocmon: Không có

* NGUYÊN LIỆU CHÍNH: SiO2, Al2O3, MnSO4, P2O5, K2O, CaCO3

 

* CÔNG DỤNG:

- Lắng đọng phù sa và các chất hữu cơ lơ lửng trong nước.

- Làm giàu khoáng chất cho nước và đáy ao trong ao nuôi trồng thủy sản.

* LIỀU DÙNG:

- Khi tôm nổi đầu, pH cao, ổn định pH: Dùng 1-2kg/1.000m3 tạt đều khắp ao.

- Khi trời nắng hoặc mưa nhiều, độ mặn cao: Dùng 0,5-1kg/1.000m3, tạt đều khắp ao.

 

* BẢO QUẢN:

- Nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp.

- Không nên để gần lửa, trẻ em hoặc thức ăn.

Sản phẩm cùng loại