Trang chủ > Sản phẩm > Chi tiết sản phẩm

KL 750 - G.VET

 

KHOÁNG TẠT CAO CẤP - KHOÁNG LẠNH

PHÒNG BỆNH CONG THÂN, ĐỤC CƠ, ỔN ĐỊNH pH, CHỐNG STRESS

 

* THÀNH PHẦN: Trong 1kg KL 750-G.VET có chứa:

- SiO2 (min-max)……..…...............… 70-75%

- Al2O3 (min-max)……….................…... 5-8%

- MnSO4 (min-max)…................…. 20-25 g/kg

- ZnSO4 (min-max)…….................. 30-35 g/kg

- CuSO4 (min-max) …...............…….. 5-8 g/kg

- FeSO4 (min-max)…..............….... 25-30 g/kg

- Na2O (min-max)…….............….. 15-20 g/kg

- P2O5 (min-max)…….................... 75-80 g/kg

- K2O (min-max)……..…............... 30-35 g/kg

- CaCO3 vừa đủ ………..............….........….1kg

Tên và hàm lượng kháng sinh hoặc hóa dược: Không có

Ethoxyquin; Hoocmon: Không có

* NGUYÊN LIỆU CHÍNH: SiO2, Al2O3, MnSO4, ZnSO4, CuSO4, FeSO4, Na2O, P2O5, K2O, CaCO3

 

* CÔNG DỤNG:

- Lắng đọng phù sa và các chất hữu cơ lơ lửng trong nước .

- Làm giàu khoáng chất cho nước và đáy ao trong ao nuôi trồng thủy sản

* LIỀU DÙNG:

   - Dùng 1kg/1.000m3, định kỳ 10 ngày/lần. Hoà tan vào nước tạt trực tiếp xuống ao.

* BẢO QUẢN:

- Nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp.

- Không nên để gần lửa, trẻ em hoặc thức ăn. 

Sản phẩm cùng loại