Trang chủ > Sản phẩm > Chi tiết sản phẩm

MINERAL - G.VET

KHOÁNG TẠT CAO CẤP – KHOÁNG LẠNH

CHỐNG STRESS, ỔN ĐỊNH MÀU NƯỚC, TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG CHO TÔM

 

* THÀNH PHẦN: Trong 1kg MINERAL-G.VET có chứa:

- SiO2 (min-max)………………… 70-75%

- Al2O3 (min-max)……………........ 5-8%

- MnSO4 (min-max)…………. 20-25 g/kg

- ZnSO4 (min-max)………….. 30-35 g/kg

- CuSO4 (min-max) ……..…….. 5-8 g/kg

- FeSO4 (min-max)………….. 25-30 g/kg

- Na2O (min-max)……………. 15-20 g/kg

- P2O5 (min-max)………..…... 75-80 g/kg

- K2O (min-max)………..……. 30-35 g/kg

- CaCO3 vừa đủ …………........…….1kg

Tên và hàm lượng kháng sinh hoặc hóa dược: Không có

Ethoxyquin; Hoocmon: Không có

* NGUYÊN LIỆU CHÍNH: SiO2, Al2O3, MnSO4, ZnSO4, CuSO4, FeSO4, Na2O, P2O5, K2O, CaCO3

 

* CÔNG DỤNG:

- Lắng đọng phù sa và các chất hữu cơ lơ lửng trong nước .

- Làm giàu khoáng chất cho nước và đáy ao trong ao nuôi trồng thủy sản

* LIỀU DÙNG:

 - Dùng 1kg/1.000m3, định kỳ 10 ngày/lần. Hoà tan vào nước tạt trực tiếp xuống ao.

 

* BẢO QUẢN:

- Nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp.

- Không nên để gần lửa, trẻ em hoặc thức ăn.

Sản phẩm cùng loại