Trang chủ > Sản phẩm > Chi tiết sản phẩm

Z450 - G.VET

* THÀNH PHẦN: Trong 1kg Z450-G.VET có chứa:

- CaHPO4 (min-max)………..150-160 g/kg

- CaO (min-max)…………..……24-30 g/kg

- Al2O3 (min-max)………………70-75 g/kg

- MnSO4 (min-max)…………… 20-25 g/kg

- ZnSO4 (min-max)…………..... 30-35 g/kg

- CuSO4 (min-max)………….........5-8 g/kg

- FeSO4 (min-max)…………..... 25-30 g/kg

- Na2O (min-max)…………….....15-20 g/kg

- P2O5 (min-max)…………….... 75-80 g/kg

- K2O (min-max)………………....30-35 g/kg

- CaCO3 vừa đủ ……...........................1kg

Tên và hàm lượng kháng sinh hoặc hóa dược: Không có

Ethoxyquin; Hoocmon: Không có

* NGUYÊN LIỆU CHÍNH: CaHPO4, CaO, Al2O3, MnSO4, ZnSO4, CuSO4, FeSO4, Na2O, P2O5, K2O, CaCO3

 

* CÔNG DỤNG:

- Lắng đọng phù sa và các chất hữu cơ lơ lửng trong nước.

- Làm giàu khoáng chất cho nước và đáy ao trong ao nuôi trồng thủy sản.

* LIỀU DÙNG:

 - Sử dụng trước khi thả tôm: 2kg/1.500m3 nước.

- Sử dụng trong quá trình nuôi: 1kg/1.000m3 nước.

- Hòa vào nước sau đó tạt trực tiếp xuống ao nuôi.

* BẢO QUẢN:

- Nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp.

- Không nên để gần lửa, trẻ em hoặc thức ăn.

Sản phẩm cùng loại