Trang chủ > Sản phẩm > Chi tiết sản phẩm

PROBAC-G.VET

Cải thiện chất lượng nước gây màu nước đẹp

 

† THÀNH PHẦN:  Trong 1000g có chứa:

-Lactobacillus acidophilus ………….. 1011CFU/kg

- Bacillus subtilis ...................................1011CFU/kg

- Nitrosomonas sp……………………..1010CFU/kg

- Nitrobacter sp………………………....1010CFU/kg

- Chất mang  vừa đủ .............................................1kg

(Lactose) vừa đủ

† CÔNG DỤNG:

- Cải thiện chất lượng nước, gây màu nước đẹp, ổn định.

- Phân huỷ nhanh các chất hữu cơ và chất dư thừa tích tụ dưới đáy ao.

- Hấp thu các chất hữu cơ, kim loại nặng tích tụ đáy ao.

- Phòng trị bệnh đen mang, thối đuôi, đứt râu, phồng mang, đóng rong, phát sáng …

† CÁCH SỬ DỤNG :

- Trước khi thả giống: 2kg/1.600m3 nước.

- Hai tháng đầu: 1kg/1.600m3 nước. Định kỳ 15 ngày/lần.

- Hai tháng cuối: 1kg/1.000m3 nước. Định kỳ 15 ngày/lần.

Sản phẩm cùng loại