Trang chủ > Sản phẩm > Chi tiết sản phẩm

KT-G.VET

Khoáng tạt

THÀNH PHẦN:  

Trong 1kg có chứa:

- Vitamin A  …….................................

1.000.000 UI

- Vitamin D3 …….…..........................

1.000.000 UI

- Vitamin E …………..........................

................50g

- Choline …………….........................

................50g

- Niacin …………..…..........................

...............10g

- Vitamin B5 ……..….........................

.................5g

- Vitamin B2 ……..…..........................

 ................2g

- Vitamin B6 ……..…..........................

 ................1g

- Vitamin B1 ……..…..........................

- Vitamin K3 ……..…..........................

.........600mg

.........500mg

- Acid folic  …………..........................

.........300mg

 

- Fe (FeSO4) …….…..........................

 .............20g

 

- Vitamin B12……..…........................

..........10mg

 

- Biotin ………………........................

.........30mg

 

- Co(CoSO4) ……..........................…

.........25mg

 

- Zn(ZnSO4) …………........................

............10g

 

- Mn(MnSO4) ………..........................

...........10g

 

- Cu(CuSO4) ……..…........................

.............3g

 

- I(KI) ……..……….............................

....200mg

 

- Se(Na2SeO3)……..….....................

....200mg

 

- Dextrose vừa đủ…….....................

..........1kg

 

† CÔNG DỤNG:

- Chống stress, tăng cường sức đề kháng.

- Ổn định màu nước, điều hoà áp suất thẩm thấu khi môi trường ao nuôi thay đổi.

† HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :

- Dùng 1kg/1.000m3, định kỳ 10 ngày/lần. Hoà tan vào nước tạt trực tiếp xuống ao.

Sản phẩm cùng loại