Thông báo

 

Tp.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2016

 

THÔNG BÁO

 

(V/v thay đổi mẫu mã bao bì một số sản phẩm Thiên Hà)

 

                                        Kính gửi:   QUÝ ĐẠI LÝ & KHÁCH HÀNG

 

Lời đầu tiên, Công ty Thiên Hà chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Đại lý & khách hàng đã tín nhiệm sử dụng sản phẩm của Công ty chúng tôi trong thời gian qua.

Công ty Thiên Hà trân trọng thông báo đến Quý Đại lý & Khách hàng V/v thay đổi mẫu mã bao bì một số sản phẩm được áp dụng từ ngày 01/04/2016 như sau:

- Kể từ ngày 01/04/2016 mẫu gói MINERAL-G.VET loại 1kg 4 màu trước đây Quý khách đã sử dụng sẽ được chuyển qua thành mẫu gói trắng loại 1kg.

- Mẫu chai thủy tinh ROXY-G.VET loại 500ml trước đây Quý khách đã sử dụng sẽ được chuyển qua thành mẫu chai pet loại 500ml.

- Mẫu gói YUCCA C-G.VET, YUCCA C+-G.VET loại 4 màu trước đây Quý khách đã sử dụng sẽ được chuyển qua thành mẫu gói trắng.

TT

Tên sản phẩm

Hình ảnh

Mới

1

MINERAL-G.VET

                       

2

ROXY-G.VET

3

YUCCA C+-G.VET

YUCCA C-G.VET

 

Công ty Thiên Hà xin thông báo đến Quý Đại Lý và khách hàng được biết.

 

Thiên Hà mong nhận được sự đồng thuận và hợp tác từ Quý Đại Lý và khách hàng.

Xin chân thành cảm ơn.

     Trân trọng kính chào!

 

--------------------------------------------------------------------

 

 

Tp.HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2016

THÔNG BÁO

 

“V/v: Loại bỏ một số sản phẩm chuyên dùng cho cá trên trang web: www.galaxyvet.com.vn"

 

Kính gửi:  QUÝ ĐẠI LÝ & KHÁCH HÀNG

 

Công ty Thiên Hà chân thành cảm ơn Quý Đại lý & Khách hàng đã hợp tác và tín nhiệm sử dụng sản phẩm của Công ty chúng tôi trong suốt thời gian qua. Thiên Hà xin thông báo đến Quý Đại lý & khách hàng:

Kể từ ngày 15/03/2016 Công ty Thiên Hà sẽ loại bỏ một số sản phẩm trên trang web của Công ty để phù hợp với qui định mới từ cơ quan quản lý nhà nước.

Công ty Thiên Hà mong đón nhận sự đồng thuận và hợp tác từ Quý khách hàng.

Chân thành cảm ơn.

Trân trọng!