Sản phẩm

Sản phẩm tôm   |   Sản Phẩm Tôm Thẻ   |   Sản phẩm cá   |   Sản Phẩm Tôm Mới 2017   |   SẢN PHẨM TÔM MỚI 2018   |  

 • THIOMONAS - G.VET
 • FANTAI TCCA 90% - G.VET
 • Z450 - G.VET
 • MINERAL - G.VET
 • TOXIN - G.VET
 • GLUMAX - G.VET
 • PERIDOL - G.VET
 • IOD 9000 - G.VET
 • DOTERIC - G.VET
 • KL 750 - G.VET
 • C. TAT - G.VET
 • BKC 80 - G.VET
 • GLUCAN C - G.VET
 • BIONANO - G.VET
 • NITROBAC - G.VET
 • BIOYUCCA - G.VET
 • YUCCA C - G.VET
 • PROBAC - G.VET
 • BIOBAC - G.VET
 • YUCCA SP - G.VET
 • BIOTED - G.VET
 • BIOCLEAR - G.VET
 • BIO AB - G.VET
 • LIVERY-G.VET
 • GROWING-G.VET
 • ENZYM BEST- G.VET
 • ENZYME SP-G.VET
 • BIOBAC-G.VET(tôm mới)
 • CALFOS-G.VET
 • MINERAL-G.VET
 • ACTIPLUS-G.VET
 • ENZYM SP-G.VET (Tôm thẻ)
 • MAXTYLIC-G.VET (Tôm thẻ)
 • ALYZA-G.VET
 • LIVERGOLD-G.VET
 • BCOMPLEX SHRIMP
 • VITAPLUS-G.VET
 • CALPHOS-G.VET
 • GLUCAN C-G.VET (Tôm thẻ)
 • GAINWEIGHT-G.VET
 • BIO CLEAR-G.VET
 • BIO – AB
 • PROBAC-G.VET
 • BIOYUCCA-G.VET
 • YUCCA C –G.VET
 • TOXIN-G.VET
 • OXY-G.VET
 • FANTAI TCCA 90%
 • DRT-G.VET
 • SUPER NERAL
 • BKC 80-G.VET (Tôm thẻ)
 • DOTERIC-G.VET
 • LACTOYUCCA-G.VET
 • BIOGREEN-G.VET
 • CALCIUM-G.VET
 • GAMIX-G.VET (CÁ)
 • YUCA PLUS-G.VET (CÁ)
 • YUCCA SP-G.VET
 • YUCCAZEOFISH-G.VET
 • YUCCAFISH-G.VET
 • PROBIOFISH-G.VET
 • BIOCLEAR-G.VET
 • MAXTYLIC-G.VET (Cá)
 • ENZYM SP-G.VET
 • PROZYME-G.VET
 • ENZY-G.VET
 • TOLAFISH-G.VET
 • OXY-G.VET (cá)
 • MINERAL-G.VET (Cá)
 • C.TAT-G.VET
 • RICHLO-G.VET
 • IOD 9000-G.VET
 • WIKONCLEAR-G.VET
 • BKC 80-G.VET
 • CKC-G.VET
 • BETAGLUCAN-G.VET
 • AM-G.VET
 • HAPATOL-G.VET
 • LIVEFISH-G.VET
 • VITALET-G.VET
 • SORFISH-G.VET
 • C2000-G.VET
 • COMPLEXFISH-G.VET
 • LIVERGOLD-G.VET (cá)
 • IOD 9000-G.VET(TÔM THẺ)
 • GLUMAX-G.VET (TÔM THẺ)
 • YUCCA 100-G.VET (TÔM THẺ)
 • YUCCAZEO-G.VET (TÔM THẺ)
 • YUCCAPLUS-G.VET(TÔM THẺ)
 • C.TAT-G.VET (TÔM THẺ)
 • MIVIMAX-G.VET (TÔM THẺ)
 • WHITE MAX-G.VET (TÔM THẺ)
 • LIVERPLUS-G.VET (TÔM THẺ)
 • GROWMAX-G.VET (TÔM THẺ)
 • MINERAL-G.VET (TÔM THẺ)
 • PHORIC-G.VET
 • GLUCAN C-G.VET
 • VITAPLUS-G.VET
 • MINEMIX-G.VET
 • ETOVIT-G.VET
 • WHITE MAX-G.VET
 • BCOMPLEX SHRIMP-G.VET
 • PERIDOL-G.VET
 • DOTERIC-G.VET(Tôm)
 • D-PLANKTON-G.VET
 • IODINE-G.VET
 • KT-G.VET
 • C200-G.VET
 • YUCCAMAX-G.VET
 • YUCCA 100-G.VET
 • PROBAC-G.VET (Tôm)
 • BIOTED-G.VET
 • BIOBEST-G.VET
 • BIOYUCCA-G.VET
 • BIO-AB-G.VET
 • AQUAZYME-G.VET
 • META SP-G.VET
 • PROZYM-G.VET
 • ALYZA-G.VET(Tôm)
 • BETAGLUCAN-G.VET (Tôm)
 • CALPHOS-G.VET
 • GAINWEIGHT-G.VET
 • LIVERGOLD-G.VET
 • MAXTYLIC-G.VET
 • ENZYM SP-G.VET (Tôm)
 • YUCCA SP-G.VET (Tôm)
 • YUCCA C+-G.VET
 • GAMIX-G.VET
 • BIO CLEAR-G.VET
 • YUCA PLUS-G.VET
 • BKC 80-G.VET (Tôm)
 • WIKONCLEAR-G.VET (tôm)
 • OXY-G.VET (tôm)
 • MINERAL-G.VET(Tôm)
 • C.TAT-G.VET (Tôm)
Tin tức
Tin thủy sản   |   Kinh tế   |   Văn hóa   |   Thể thao   |   Du lịch   |   Văn Hóa Ẩm Thực   |  

Sử dụng Năng lượng tái tạo trong lĩnh vực Nuôi trồng thủy sản Ngày 11/5/2018, tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội thảo “Tích hợp hệ thống Nuôi trồng thủy sản và Năng lượng tái tạo, động lực cho phát triển Năng lượng tái tạo ở Việt Nam". Theo đó, Năng lượng tái tạo (NLTT) hứa hẹn mở ra nhiều triển vọng phát triể

Kỹ thuật
Kỹ thuật nuôi tôm   |   Kỹ thuật nuôi cá   |   Kỹ thuật chuyên ngành   |  

Xử lý phèn hiệu quả (Thủy sản Việt Nam) - Phòng hiện tượng nhiễm lại phèn, nên kết hợp sử dụng phương pháp nâng cao ôxy, sử dụng vôi nung, cung cấp dinh dưỡng, sử dụng vi khuẩn quang hợp (EM). Ngoài ra, trong quá trình cải tạo ao, cần bổ sung canxi, magie, phospho...

Chuyên đề thủy sản
Bệnh học thủy sản   |   Nuôi trồng   |   Dinh dưỡng thủy sản   |  

Điều trị bệnh gan tụy từ lá trà xanh và lá xoan Một nghiên cứu mới đây đã xác định hiệu quả kháng khuẩn của hạt nano bạc (AgNPs) từ lá trà xanh và lá xoan đối với bệnh hoại tử gan tụy (NHP-B) trong tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei).